ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Gmina wiejska Lidzbark Warmiński kładzie duży nacisk na modernizację i remonty dróg lokalnych. Mimo, że jest gminą typowo rolniczą, bardzo rozległą i na swoim utrzymaniu ma około 700 km dróg gruntowych, co roku polepsza ich stan, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

— W latach 2015 – 2019 zmodernizowaliśmy i poszerzyliśmy drogi gminne na łącznym odcinku ok. 30 km, odtworzyliśmy odcinki dróg na długości 3 km, wykonaliśmy profilowanie na ok. 2 000 km dróg, wmontowaliśmy 164 przepusty o długości 1 km oraz pozyskaliśmy nieodpłatnie materiał do naprawy dróg ok. 35 tys. ton w postaci kamieni, żużlu, frezowiny i gruzu — opowiada Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis.

Gmina dba także o rozbudowę zaplecza sprzętowego, przez co wiele prac wykonywanych jest systemem gospodarczym i własnym nakładem sił. Takie działania oraz mądre zarządzanie, pozwalają na duże oszczędności w budżecie. — Systemem gospodarczym również wykonujemy prace budowlane związane z utrzymaniem budynku Gminy jak również mieszkań komunalnych — kontynuuje wójt Fabian Andrukajtis.

— Powiększający się park maszyn stał się jednym z powodów zainwestowania w zaplecze techniczno – biurowo – sprzętowe. W tamtym roku zakupiliśmy nieruchomość mieszczącą się na terenie naszej gminy w miejscowości Długołęka. Baza już służy gminie, jako zaplecze magazynowe do składowania opału, materiałów budowlanych do remontu dróg oraz budynków komunalnych. Stworzenie takiej bazy miało na celu utworzenie w jednym miejscu całego zaplecza gospodarczego. — Do tej pory mieliśmy to w różnych miejscach na terenie gminy. Na placu przy Urzędzie brakowało już miejsca na sprzęt drogowy, którym dysponujemy — wyjaśnia wójt.

W skład bazy wchodzi: budynek wielofunkcyjny, budynek magazynowo – warsztatowy, budynek biurowo – usługowy, wiata garażowa drewniana, wiata ogrodowa drewniana, oraz działka gruntu o powierzchni ok.1 ha. — Atrybutem bazy są również warsztaty, które dają nam możliwość naprawy sprzętu we własnym zakresie, gdy jest taka potrzeba, co również przekłada się na oszczędności — opowiada Fabian Andrukajtis. — Kluczowym aspektem jest także poprawa warunków pracy naszych pracowników. Teraz mają oni odpowiednie zaplecze sanitarne, gdzie mogą się wykąpać i zmienić odzież. Stworzenie odpowiednich warunków pracy, na odpowiednim nowoczesnym sprzęcie wpływa na komfort pracy, a zadowolony pracownik to dobry i wydajny pracownik.

W przeciągu 5 ostatnich lat gmina wydała około 3 mln zł na maszyny i sprzęt drogowy. Kupiła trzy ciągniki, w tym dwa nowe z przyczepą budowlaną o ładowności 12 ton, równiarkę samobieżną, koparko – ładowarkę, walec drogowy, samochód ciężarowy, przyczepę niskopodwoziową z najazdem, pługi odśnieżne wielofunkcyjne, kosiarkę bijakową do koszenia poboczy, samochody dostawcze. W tym roku Gmina Lidzbark Warmiński zainwestowała w nową koparkę kołową Hitachi, rok produkcji 2019 o wartości 649 993,50 zł. To nowoczesne urządzenie wyposażone w łyżkę do skarpowania i łyżkę do kopania, które wykorzystywane będzie przy remontach i modernizacjach dróg gminnych. Zakupu Gmina dokonała ze środków własnych.

— Unowocześnianie bazy sprzętowej pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów, w tym między innymi infrastruktury drogowej. Gmina nie jest przedsiębiorstwem i nie musi przynosić zysków, natomiast musi sprostać wymaganiom mieszkańców, aby żyło im się dobrze i bezpiecznie — kończy wójt Fabian Andrukajtis.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen