ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

gordzisko_rogozmnPółwyspowe, wczesnośredniowieczne z poprzecznym wałem zaporowym i fosa, położone ok. 400 m na południe od leśniczówki Rogóż, na płaskowyżu cypla miedzy bezimiennym strumykiem a Łyną. Obszar zabytkowy obejmuje pow. 0,25 ha lasu stanowiącego część oddziału 16, podlegającego administracyjnie Nadleśnictwu Wichrowo. Grodzisko stanowi zabytek archeologiczny, posiada wartość naukową i kulturalną.
Płaskowyż, na którym leży grodzisko stanowi silnie wysunięty i oskarpowany miejscami sztucznie cypel, wysunięty na południe od kulminacji terenowej nad zboczami rzeki Łyny. Wzgórze zbudowane z piasków i żwirów pochodzenia morenowego. W dolinie muły rzeczne i przypuszczalnie gliny zandrze. Płaskowyż stanowiący przestrzeń wydzieloną grodziska, ma wymiary po osi północno – południowych – 70 m, po osi wschód-zachód – 30 m. W trakcie prac w 1969 roku na terenie grodziska nie znaleziono zabytków. Grodzisko to było przykładem grodziska cyplowego lub półwyspowego zbudowanego niewielkim nakładem prac ziemnych w oparciu o nadzwyczaj obronny naturalny charakter cypla – płaskowyżu.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen