ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

W załączeniu przedstawiamy Państwu „Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark Warmiński  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.”

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen