ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

16 lutego 2018 odbyło się spotkanie Wójta, Pana Fabiana Andrukajtisa z sołtysami z terenu naszej gminy, które dotyczyło pracy w 2017 roku. Wydarzenie to już na stałe weszło w kalendarz spotkań Wójta Gminy. Podczas wystąpienia zostały przedstawione takie aspekty jak niezapowiedziana kontrola NIKu odnośnie sprzedaży budynku po byłej Szkole Podstawowej w Łaniewie, która wypadła pozytywnie. Istotnym tematem były inwestycje drogowe, remonty OSP, czy przystosowanie szkół do 8-letniego systemu nauczania. Wójt wielokrotnie dziękował Sołtysom za ich pracę i trud włożony na rzecz lokalnej społeczności. Podkreślił, że na co dzień udowadniają, że w Gminie Lidzbark Warmiński żyją ludzie aktywni i chętni do współpracy, co rok rocznie udowadniają poprzez inicjatywy lokalne, czy udział w konkursach gminnych. Wielokrotnie zaznaczył również wsparcie Radnych i jak bardzo ceni współpracę z nimi. Zostały także przedstawione plany na 2018 rok. Na każdą inwestycję Gmina będzie korzystać z dofinansowania, o ile będzie to możliwie. Na zakończenie sołtysi mieli okazję podzielić się własnymi spostrzeżeniami i uwagami odnośnie  problemów z jakimi się borykają w swoich miejscowościach. Szczegółowe wyjaśnienia co do poszczególnych problemów składali odpowiedzialni za dany temat pracownicy Urzędu Gminy.

 

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen