ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

23 marca 2018 roku Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis uczestniczył w spotkaniu poświęconym degradacji dróg gruntowych, zorganizowanym przez Burmistrza Pieniężna, Pana Kazimierza Kiejdo. Spotkanie było sygnałem rozpaczy samorządowców na cyklicznie powtarzającą się sytuację na nieutwardzonych drogach gminnych i powiatowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz brak środków finansowych na poprawę tych dróg.

W spotkaniu wzięli udział nie tylko samorządowcy, ale także przedstawiciele władz województwa, Urzędu Marszałkowskiego, Lasów Państwowych, służby mundurowe oraz mieszkańcy zainteresowani tematem.

Stan dróg jest bardzo istotnym problemem dla gmin i powiatów. Utrzymanie dróg w należytym stanie należy do obowiązku zarządcy drogi, w tym wypadku Włodarza. Brak środków finansowych uniemożliwia utwardzenie dróg i wykonanie nawierzchni, która umożliwi dojazd mieszkańcom, autobusom szkolnym czy mleczarki. Ograniczona możliwość dojazdu karetek pogotowia czy straży pożarnej wpływa na zagrożenie zdrowia, a nawet życia mieszkańców. Większość dróg w okresie wiosennym i jesiennym jest w tak złym stanie, że przejazd nimi jest wręcz niemożliwy. Dotyczy to nie tylko Gminy Lidzbark Warmiński, ale większości gmin w województwie.

Każdy z obecnych na spotkaniu miał możliwość zgłoszenia swojej petycji. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zabrał głos w imieniu samorządowców obecnych na ostatnim spotkaniu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i zgłosił postulat odnośnie dróg gruntowych. Wójt wnioskował o dofinansowanie celowe do każdego kilometra drogi publicznej (1km drogi – 5000zł) oraz wewnętrznej (1km drogi – 1000zł). Tak zdobyte środki finansowe należałoby przeznaczyć na bieżące remonty dróg oraz zakup materiałów do naprawy. Kolejna propozycja to zezwolenie gminom na wykorzystanie własnych nieruchomości, na których znajdują się kruszywa naturalne (takich jak żwiry i piaski) w celu pozyskania materiału do naprawy dróg. Wnioskowano również o pozwolenie wszystkim nadleśnictwom na wykorzystanie własnych terenów do otwierania żwirowni. Otwarcie małych żwirowni w każdym nadleśnictwie, znacznie obniżyło by koszty naprawy dróg leśnych, jak również, przy dobrej współpracy z Gminą, dróg gminnych. Po zaakceptowaniu powyższych postulatów samorządowcy podpisali petycję która w dniu 05.04.2018r. została wysłana do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministerstwa Infrastruktury oraz Marszałka Sejmu.

 

Cała petycja do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego do pobrania TUTAJ

Nagranie ze spotkania:

 

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen