W dniach od 12 do 14 lipca odbyły się spotkania sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Runowie, Rogóżu oraz w Stryjkowie.

W zebraniach uczestniczyli Druhowie z poszczególnych jednostek oraz zaproszeni goście: Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, Wójt Gminy Fabian Andrukajtis, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Rafał Szymukowicz oraz Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Paweł Straszyński. Tematem było omówienie działalności jednostek OSP w 2020 roku oraz wybory nowych Zarządów OSP na kolejną kadencję. Podczas zebrań wybrane zostały także osoby, które wejdą w skład Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz delegaci na zjazd Związku Gminnego.

Jednostki szczegółowo przedstawiły sprawozdania komisji finansowych i komisji rewizyjnych, udzielono także absolutorium zarządom, jak również każda jednostka podjęła wewnętrzne uchwały. Starosta Lidzbarski Pan Jan Harhaj pogratulował ustępującym zarządom prężnego działania na rzecz swoich jednostek oraz społeczności lokalnej, a także życzył sukcesów nowo wybranym zarządom OSP oraz tyle samo powrotów z akcji ratowniczych co wyjazdów. Złożył również deklarację o wsparciu w miarę możliwości dla jednostek OSP oraz Gminy Lidzbark Warmiński przy zakupie bądź wymianie wyposażenia. Wójt Gminy Fabian Andrukajtis serdecznie podziękował strażakom ochotnikom za zaangażowanie i niesienie pomocy społeczności lokalnej.

W skrócie przedstawił inwestycje poczynione przez Gminę Lidzbark Warmiński na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2020. Poinformował, że w związku z brakiem dofinansowania ze środków zewnętrznych, Gmina Lidzbark Warmiński z własnych środków finansowych zakupiła używany jednak w świetnym stanie technicznym średni pojazd ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Runowo. Podczas każdego ze spotkań, Wójt Gminy dziękował strażakom za ich ciężką służbę, poświęcenie i gotowość do akcji. Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Rafał Szymukowicz przedstawił statystyki dotyczące wyjazdów każdej z jednostki OSP. Podziękował druhom ochotnikom za gotowość do akcji i wspieranie Państwowej Straży Pożarnej podczas działań ratowniczych oraz przy zabezpieczeniu rejonu.

Print Friendly, PDF & Email