ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

W dniach od 18 do 20 lutego br. odbyły się spotkania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Runowie, Rogóżu oraz w Stryjkowie. W zebraniach uczestniczyli Druhowie z poszczególnych jednostek oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Fabian Andrukajtis, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Rafał Szymukowicz oraz Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Paweł Straszyński. Tematem było omówienie działalności jednostek OSP w 2019 roku.

Jednostki szczegółowo przedstawiły sprawozdania komisji finansowych i komisji rewizyjnych, udzielono także absolutorium zarządom, jak również każda jednostka podjęła wewnętrzne uchwały programowe oraz o zmianie statutów dostosowujące je do obecnych norm prawnych.  Wójt Gminy Fabian Andrukajtis serdecznie podziękował strażakom ochotnikom za zaangażowanie i niesienie pomocy społeczności lokalnej. W skrócie przedstawił inwestycje poczynione przez Gminę Lidzbark Warmiński na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2019. Poinformował, że w bieżącym roku Gmina we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim poczyni starania w sprawie zakupu nowego średniego pojazdu strażackiego dla OSP w Rogóżu (ze względu na jej strategiczne położenie bezpośrednio przy drodze krajowej nr 51 oraz największą ilość druhów) i przesunięcia obecnie używanego pojazdu przez tą jednostkę do OSP w Runowie – obie te jednostki należą do Krajowego systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dodał, że Rada Gminy podczas sesji w dniu 13 lutego 2020 r., zabezpieczyła w budżecie gminy na ten cel 200.000,00 zł. Podczas każdego ze spotkań, Wójt Gminy dziękował strażakom za ich ciężką służbę, poświęcenie i gotowość do akcji oraz przedstawił statystyki dotyczące wyjazdów każdej jednostki: OSP w Runowie – 26 wyjazdów na akcje ratownicze (11 pożarów, 14 zdarzeń miejscowych, 1 fałszywe), OSP w Rogóżu – 40 wyjazdów na akcje ratownicze (22 pożary, 18 zdarzeń miejscowych), OSP w Stryjkowie 7 wyjazdów na akcje ratownicze (6 pożarów, 1 zdarzenie miejscowe). Podczas spotkania w W OSP Rogóż z funkcji opiekuna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zrezygnowała Pani Elżbieta Bańka. Wójt Gminy, Komendant Powiatowy PSP, Komendant Gminny OSP oraz zebrani druhowie serdecznie podziękowali Pani Elżbiecie za 17 lat pracy z MDP, podczas których drużyny te odnosiły liczne sukcesy. Komendant Powiatowy PSP oprócz przedstawienia statystyk, przypomniał także o możliwości dofinansowania, o które mogą się ubiegać jednostki OSP. Podziękował druhom ochotnikom za gotowość akcji i wspieranie Państwowej Straży podczas działań ratowniczych.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen