Lidzbark Warmiński 24.07.2023r.
OŚN.6840.38.2023.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 13.07.2023r.
NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 186/34 W OBRĘBIE MARKAJMY.

1. Zabudowana budynkiem użytkowym nieruchomość oznaczona nr działki 186/34 o pow. 0,0103 ha położona w obrębie Markajmy zapisana w księdze wieczystej OL1L/00019510/4.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 35.000,00 zł + VAT.
3. Cena osiągnięta w przetargu 54.000,00 zł + VAT
4. Do przetargu przystąpiło czterech uczestników.
5. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym i nabywcą nieruchomości została Pani Katarzyna Karolina Tyl – Hatlińska.

 

Print Friendly, PDF & Email