ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Rozstrzygnięcie konkursu „Październik miesiącem oszczędzania” w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie.

Gorąco witaliśmy 14 listopada 2017r. przybyłych na dzisiejszy apel gości:  dyrektora oddziału PKO BP w Lidzbarku Warmińskim pana Marcina Tumosza, panią Wioletę Malinowską opiekuna SKO z ramienia PKO BP  oraz panią dyrektor, grono pedagogiczne wraz z uczniami naszej szkoły, którzy z niecierpliwością oczekiwali na ogłoszenie wyników konkursu. 

Wcześniej jednak uczniowie klasy V przygotowali i przedstawili krótką inscenizację na temat oszczędzania nie tylko pieniędzy, ale m. in. wody, prądu, książek.

Po krótkim przedstawieniu nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród:

kategoria plakat : wśród klas I – III pierwsze miejsce zajęła klasa I

wśród klas IV – VIII pierwsze miejsce zajęła klasa IV

 kategoria hasło lub wiersz promujący oszczędzanie

wśród klas I – III pierwsze miejsce zajęła klasa II, która zaprezentowała publiczności przygotowany wiersz następującej treści:

wśród klas IV – VIII pierwsze miejsce zajęła klasa V za wiersz o treści:

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Karta Pierwszej Pomocy

W związku z tym, że tematem przewodnim  tego miesiąca jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym pracownicy banku zaprezentowali, omówili i przekazali wszystkim nauczycielom i uczniom naszej szkoły Kartę Pierwszej Pomocy.  Na karcie znajduje się prosty, przejrzysty schemat pierwszej pomocy w najczęstszych sytuacjach. Warto mieć ją ze sobą – będziemy wiedzieli, jak postąpić, np. gdy znajdziemy poszkodowanego. W takich przypadkach liczy się czas i szybkość działania.

Druga strona karty przeznaczona jest na najważniejsze dane posiadacza karty: informacje o chorobach czy uczuleniach, a także numer telefonu do osoby, która powinna zostać powiadomiona w przypadku sytuacji zagrożenia życia.

Ta niewielka karta zapewnia poczucie bezpieczeństwa.

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen