ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

kwiatyOd 4 stycznia do 30 czerwca 2010r. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Rogóż realizowało projekt pn. „ Rękodzieło sposobem na Zycie ” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w ramach priorytetu IX – Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 – oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.Ogólna wartość projektu wynosiła 50 000 zł. Głównym celem projektu był wzrost poziomu umiejętności i kwalifikacji 40-to osobowej grupy kobiet i mężczyzn mieszkańców wsi Rogóż i jej okolic poprzez uczestnictwo w warsztatach rękodzielniczych i ceramicznych.

W ramach projektu przeprowadzono łącznie 92 godzin warsztatów rękodzielniczych. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach po 20 osób w świetlicy OSP. Uczestnicy projektu w sposób aktywny poznali techniki wykonywania wyrobów rękodzielniczych tj. wyroby z masy solnej, ozdoby z papieru, malowanie na szkle, wykonywanie stroików, kwiatów z bibuły itp.  Przeprowadzono warsztaty ceramiczne dla dwóch grup 10-cio osobowych po 10 godzin. Zajęcia te odbyły się w Ośrodku Szkoleniowym Rzemiosł Tradycyjnych I Artystycznych w Węgorzewie w miesiącu marcu. W ramach tych zajęć UP. nauczyli się wyrobu przedmiotów z gliny, sposobów ich wypalania oraz malowania i lakierowania. W miesiącu czerwcu zorganizowano wyjazd UP do wioski tematycznej Aniołowo. Społeczność lokalna zobaczyła jak funkcjonuje wioska tematyczna. Wizyty ta miała na celu zachęcić UP Do podjęcia podobnych działań, do podejmowania oddolnych inicjatyw aktywizujących środowisko wiejskie.

zdjęcia

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen