ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

garnW ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, działanie 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż zrealizowało od 02.11.2010 do 28.02.2011 projekt „Rękodzieło Drogą Ku Aktywności”. Dofinansowanie wyniosło 48 789,00 zł. Głównym celem projektu był wzrost aktywności zawodowej mieszkańców Rogóża i okolicznych wsi poprzez udział w warsztatach rozwijających zainteresowania i zdolności rękodzielnicze.

Warsztaty rękodzielnicze prowadzone były w 2 grupach 15-osobowych, w każdej grupie przeprowadzono 46 godzin warsztatów. Uczestnikami projektu były osoby w przedziale wiekowym 15-64 lata.Celem kursu była nauka technik wykonywania wyrobów rękodzielniczych tj. wyroby z masy solnej, gipsu, papieru, skóry, wyrób kwiatów z bibuły, wykonywanie kartek okolicznościowych, malowanie na szkle, wykonywanie ozdób świątecznych, wykonywanie stroików, produktów użyteczności codziennej.

Warsztaty garncarskie prowadzone były w 2 grupach 10-osobowych w przedziale wiekowym 15-64 lata. W każdej grupie przeprowadzono 5 h warsztatów w wiosce garncarskiej w Kamionce, będącej przedsiębiorstwem ekonomii społecznej. Warsztaty składały się z nauki wyrobu gliny na kole, ręcznego wyrobu przedmiotów, a następnie ich malowania i szkliwienia.

zdjęcia

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen