ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

kwiatStowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Rogóż od 01 marca do 30 czerwca 2011 r. zrealizowało w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, działanie 7.3 – inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, projekt „Razem na rzecz wsi”. Ogólna wartość projektu to 48 950 zł. Zajęcia prowadzone były dla mieszkańców wsi Rogóż. Podczas projektu odbywały się warsztaty ogrodnicze, szkolenia z ekonomii społecznej. Zorganizowano również wyjazd na targi ogrodnicze i wyjazd do wioski garncarskiej w Kamionce.

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen