Lidzbark Warmiński 28.10.2021r.

OŚN.6840.2.2021.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kaszuny.

 

Zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 71,1m2 nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 138/4 o pow. 0,2200 ha. Działka gruntu o nieregularnym kształcie. Ukształtowanie terenu płaskie, otoczenie stanowią grunty zabudowy siedliskowej oraz rolne. Nieruchomość położona na kolonii miejscowości Kaszuny. Dojazd do nieruchomości drogą śródpolną nieurządzoną Babiak – Kaszuny. Budynek częściowo zawalony z roku 1920, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Infrastruktura komunalna – woda oraz energia elektryczna.

Księga wieczysta  OL1L/00031152/6.

Cena wywoławcza 20.000,00 zł. + VAT Wadium 2.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 2 grudnia 2021r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 29 listopada 2021r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

Print Friendly, PDF & Email