Lidzbark Warmiński, 02.12.2021r.

OŚN.6840.23.2020.KJ

 

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w obrębie Markajmy.

 

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 22/4 o pow. 1,5040 ha, obręb Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1L/00020500/1.

 

Działka niezabudowana, położona w odległości około 0,5 km od miasta Lidzbark Warmiński. Teren
o zwiększonej deniwelacji. Na działce występują grunty leśne (100% powierzchni),  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem ZL17 – tereny lasów.

 

Cena wywoławcza 40.000,00 zł. Wadium 4.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 05 stycznia 2022r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński przy ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 12.11.2020r., 04.02.2021r., 20.04.2021r.. 30.09.2021r.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

 

 

Print Friendly, PDF & Email