ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

Lidzbark Warmiński 25.06.2020r.

IOŚ.6840.17.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Rogóż.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 200/2 o pow. 0,2946 ha, obręb Rogóż. Działka w kształcie prostokąta w centrum miejscowości Rogóż. Odległość do Lidzbarka Warmińskiego ok. 6 km, sąsiaduje z zabudową usługową i mieszkaniową. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Nr 150/2020 z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie wykazu obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków Gminy Lidzbark Warmiński, nieruchomość wpisano pod poz. 35 jako cmentarz rzymskokatolicki, XIX w., nr rejestru zabytków A-1806 z 12.01.1987 r.

 Księga wieczysta OL1L/00019436/1.

 

Cena wywoławcza 15.000,00 zł. Wadium 1.500,00 zł.

Poprzednie przetargi: 14.11.2019r., 10.01.2020r., 31.03.2020r., 26.05.2020r.

 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka oznaczona jest jako Bp -tereny zurbanizowane

 

Przetarg odbędzie się 28 lipca 2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy
w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 24 lipca 2020r. na konto bankowe PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 17, tel/fax. 89 767 3274 w 17.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen