Lidzbark Warmiński 27.05.2021r.

OŚN.6840.22.2020.ŻA

 

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kłębowo.

 

Do sprzedaży przeznacza się niezabudowaną nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 65/8 o pow. 0,3772 ha. Działka znajduje się przy terenach przemysłowych. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka oznaczona jest w ewidencji gruntów jako nieużytki. Położona jest poza miejscowością Kłębowo w odległości około 7 km od Lidzbarka Warmińskiego. Dojazd dobry. Teren ten przewidziany jest jako obszar o funkcji przemysłu, składów, rzemiosła uciążliwego, ferm hodowlanych baz produkcyjnych rolnictwa.

Księga wieczysta OL1L/00029782/4.

Cena wywoławcza 30.000,00 zł. Wadium 3.000,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się 1 lipca 2021r. o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 03.11.2020r., 14.01.2021r., 08.04.2021 r.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 28 czerwca 2021r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy przy ul. Krasickiego 1 w Lidzbarku Warmińskim pok. nr 14, tel. 89 767 3274. w 14.

Print Friendly, PDF & Email