ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

Lidzbark Warmiński 25.06.2020r.

IOŚ.6840.15.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kaszuny.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 142/4 o pow. 0,2900 ha. Działka położona jest przy urządzonej drodze gruntowej na terenach rolnych. Księga wieczysta  OL1L/00020433/0.

 

Cena wywoławcza 25.000,00 zł. Wadium 2.500,00 zł.

Poprzedni przetarg: 10.03.2020r. 26.05.2020r.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka oznaczona jest w ewidencji gruntów jako Bp 0,21 ha – zurbanizowane tereny niezabudowane oraz RVI 0,08 ha – grunty orne, częściowo porośnięte drzewostanem

 

Przetarg odbędzie się 28 lipca 2020r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy
w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 24 lipca 2020r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 17, tel/fax. 89 767 3274. w 17.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza





mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen