ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
podziękowania

BIN.7150.1.2020.KG

 

WÓJT GMINY  LIDZBARK WARMIŃSKI

OGŁASZA

przetarg  ustny nieograniczony    na   najem  pięciu lokali użytkowych w budynku Urzędu Gminy przy ul. Krasickiego 1 ,w Lidzbarku Warmińskim położonego na działce nr 32 ,  z przeznaczeniem na działalność administracyjno-biurową o powierzchni użytkowej:

 

1/    lokal nr 3           –  42,10 m 2

2/    lokal nr 5,6,7     –  52,32 m 2

3/    lokal nr 8           –  14,07 m 2

wyjściowa stawka za  1  m 2    powierzchni  użytkowej  każdego lokalu wynosi:

 
  1. 25 zł. netto + podatek  VAT  23 %
  2. kwota postąpienia  0,30 zł.
  3. wadium 300,00 zł ( trzysta  złotych ).

 

Przetarg  odbędzie się w dniu  20 lutego 2020 r. o godz. 10 00

w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce  

w terminie do dnia  18 lutego  2020 r.  w kasie  Urzędu Gminy  do godz. 13 00  lub na konto PKO BP SA o/ Lidzbark Warmiński  

 

85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.

 

Umowa najmu na powyższe  nieruchomości będzie zawarta  na okres trzech  lat .

 

  1. Najemca niezależnie od opłaty  czynszu ustalonego w drodze przetargu zobowiązany będzie  do pokrycia kosztów wg. obowiązujących opłat i stawek  podatku od nieruchomości   za najem lokalu użytkowego  na konto Urzędu Miasta.

     Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

 

 

Bliższych  informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 16

lub tel/fax 089 767 32-74 w.16

 

 

 

Lidzbark Warm.   06.02.2020r.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

Powszechny Spis Rolny PSR 2020
mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen