Lidzbark Warmiński 09.06.2022r.
OŚN.6840.22.2021.KJ

Wójt Gminy
Lidzbark Warmiński
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kłębowo.

Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu nr 240/9 o pow. 0,0350 ha położona w obrębie Kłębowo. Działka gruntu zlokalizowana na kolonii miejscowości Kłębowo, blisko linii brzegowej jeziora Symsar. Nieruchomość zlokalizowana w strefie zabudowy letniskowej. Dojazd drogą urządzoną Lidzbark Warmiński – Jeziorany. Kształt działki regularny z niewielkim spadkiem. Podstawowa infrastruktura komunalna w strefie oddziaływania z możliwością podłączenia.

Księga wieczysta OL1L/00014027/6.

Cena wywoławcza 50.000,00 zł. Wadium 5.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 14 lipca 2022r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.
Poprzednie przetargi: 17.02.2022r., 28.04.2022r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 11 lipca 2022r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

Kłebowo 240/9

Print Friendly, PDF & Email