ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

BIN.7150.3.2020.KG

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia garażowego nr 4  w Markajmach przy ul. Bartoszyckiej 28 położonego na działce nr 186/29  o pow. uż.15,20 m2.


Wyjściowa stawka za 1 m 2 powierzchni użytkowej wynosi:
1. 6,10 zł. netto + podatek VAT 23 %
2. kwota postąpienia 0,10 zł.
3. wadium 150,00 zł ( sto pięćdziesiąt złotych ).

Przetarg odbędzie się w dniu 05 czerwca 2020 r. o godz. 10 30 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce  w terminie do dnia 03 czerwca 2020 r. na konto PKO BP SA o/ Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.

Umowa najmu na powyższą nieruchomość będzie zawarta na okres jednego roku .

Najemca niezależnie od opłaty czynszu ustalonego w drodze przetargu zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wg. obowiązujących opłat i stawek podatku od nieruchomości .

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 16  lub tel/fax 089 767 32-74 w.16

Lidzbark Warmiński 22.05.2020r.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen