ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński 12.03.2019r.

GOŚ.6845.7.2018.KJ

 

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Knipy.

 

Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 69, obręb geodezyjny Knipy,
o powierzchni 0,1600 ha. Kształt działki zbliżony do trójkąta. Działka położona w centralnej części wsi w odległości około 5 km od Lidzbarka Warmińskiego. Na działce znajduje się zbiornik p.poż.

Księga wieczysta OL1L/00029772/1.

Czynsz dzierżawny 300,00 zł. Wadium 30,00 zł.

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Opłaty: czynsz dzierżawny, podatek od nieruchomości

Poprzednie przetargi: 28.02.2019r.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działkę stanowią zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy

 

Przetarg odbędzie się 18 kwietnia 2019r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 15.04.2019r. do kasy Urzędu w godz. 9.00 – 14.00 lub na konto Bank BGŻ BNP Paribas S.A O/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.     

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 13, tel./fax 89 767 32 74 w. 13.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen