Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż upłynął termin płatności I i II raty za zobowiązania podatkowe, tj.:

  • I rata za 2017 r. płatna do 15.03.2017 r.,
  • II rata za 2017 r. płatna do 15.05.2017 r.

Na nieopłacone w terminie raty zostaną wystawione upomnienia. Koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł zostaną pobrane w pierwszej kolejności z wpłaty regulującej zobowiązanie podatkowe.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY WIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- Program Rodzina 500+ na kolejny okres zasiłkowy, trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r. można składać w tutejszym organie od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Okres, na jaki zostało przyznane świadczenie wychowawcze wskazany jest w doręczonych Państwu decyzjach administracyjnych. Mieszkańcy, którzy nie posiadają prawa do świadczenia wychowawczego mogą wnioskować o nie na bieżąco.

Informacja telefoniczna nt. realizowanego programu „Rodzina 500 plus” w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu: 89 767 32 74 wew. 21, 22, 23 (Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych).

Data: 20.03.2017 r.

Znak sprawy: GKB.2600.1.2017.JU

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński
ogłasza III przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu marki
KIA „Sorento”, stanowiącego własność
Gminy Lidzbark Warmiński.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

Stan:                używany
typ:                JC
marka, model:            KIA Sorento
rok produkcji:            2005
rodzaj paliwa:            diesel
skrzynia biegów:        automatyczna
liczba miejsc:            7
przebieg:            72165 km
silnik:                2497 cm3 (moc 128 kW)
napęd:                4×4
liczba drzwi:            5
kolor:                czarny
uszkodzony:            tak
kraj pochodzenia:        Polska
kraj aktualnej rejestracji:     Polska

Cena wywoławcza: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Cena zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt.2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r., poz. 710 t. j. ze zm.).

KIA Sorento (moc silnika 128 kW) z rocznika 2005. Stan pojazdu – uszkodzony. Pojazd użytkowany na potrzeby Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński.

Wyposażenie – bezpieczeństwo:    ABS, centralny zamek, immobilizer,

Wyposażenie – komfort:               elektryczne szyby przednie, elektryczne szyby tylne, lusterka zewnętrzne podgrzewane i elektrycznie ustawiane, klimatyzacja automatyczna, tapicerka skórzana, wspomaganie kierownicy, podgrzewane fotele;

Wyposażenie – multimedia:           radioodtwarzacz CD

Wyposażenie pozostałe:               alufelgi, hak.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na samochód KIA Sorento” w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 30), ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński. Termin składania ofert upływa 31 marca 2017 r. o godz. 10:00.

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko lub nazwę firmy
  • adres oferenta
  • telefon kontaktowy
  • ofertę cenową

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 31 marca 2017 r. do godz. 10:00 w kwocie 500,00 zł, tj. gotówką w kasie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, p. Nr 20 lub przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, pok. Nr 13, w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 10:30.

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.gminalidzbark.com

Komisja przetargowa odrzuca ofertę: jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu; złożoną przez oferenta, który nie wniósł wadium; złożoną przez oferenta nie podającego danych osobowych lub danych firmy.

Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.

Umowa na sprzedaż samochodu zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w miejscu jego przechowania, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w dni robocze, w godz. 10:00 – 14:00.

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Nykiel, pokój Nr 13, tel. (089)767 32 74 wew.13.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Licznik odwiedzin
  • 158545Odsłon razem:
  • 77Odsłon dzisiaj:
  • 2Aktualnie na stronie: