Sygn. akt  IZP.2613.1.6.2023.PN                                                                 Data : 24.04.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

Ogłasza przetarg ofertowy

na sprzedaż grzejników elektrycznych,

 stanowiących własność Gminy Lidzbark Warmiński.

 

Przedmiotem sprzedaży są  grzejniki elektryczne – 30 sztuk.

W tym:  15 sztuk grzejników elektrycznych o mocy 500 W, 8 sztuk grzejników elektrycznych o mocy 1000 W, 5 sztuk grzejników elektrycznych o mocy 1500 oraz 2 grzejniki elektryczne o mocy 2000 W.

Stan techniczny: grzejniki używane, sprawne, w dobrym stanie technicznym z widocznymi, pojedynczymi śladami użytkowania.

 

Parametry techniczne grzejników elektrycznych :

 

DANE TECHNICZNE
Rodzaj Grzejnik elektryczny      
Marka Atlantic
Moc 2000 W

Cena wywoławcza za 1 szt. : 50,00 zł brutto (słownie : pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

DANE TECHNICZNE
Rodzaj Grzejnik elektryczny      
Marka Atlantic
Moc 1500 W

Cena wywoławcza za 1 szt. : : 50,00 zł brutto (słownie : pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

DANE TECHNICZNE
Rodzaj Grzejnik elektryczny      
Marka Atlantic
Moc 1000 W

Cena wywoławcza za 1 szt. : 50,00 zł brutto (słownie : pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

 

DANE TECHNICZNE
Rodzaj Grzejnik elektryczny      
Marka Atlantic
Moc 500 W

Cena wywoławcza za 1 szt. : 50,00 zł brutto (słownie : pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Ofertę  (skan oferty) należy przesłać drogą elektroniczną, na adres e-mail: n.palka@gminalidzbark.com

z wykorzystaniem wzoru formularza ofertowego, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferenci mogą składać ofertę na jeden, bądź większą liczbę grzejników elektrycznych, wskazując przypisany odpowiedni numer zgodnie z dokumentacją fotograficzną.

Termin składania ofert upływa 10.05.2024 r. o godz. 10:00.

 

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko lub nazwę firmy
  • adres oferenta
  • telefon kontaktowy
  • ofertę cenową

Informacja o wyborze oferty/lub unieważnieniu przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej sprzedającego  tj. www.gminalidzbark.com (w zakładce : Aktualności)

 

Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli :  uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, oferta zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, oferent nie poda danych osobowych lub danych firmy.

Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę na dany egzemplarz grzejnika elektrycznego. W przypadku ofert, zawierających tę samą cenę za dany egzemplarz grzejnika, o wyborze decydować będzie kolejność ich wpływu.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Sprzedający (Gmina Lidzbark Warmiński) wystawi fakturę na Kupującego (oferenta z najwyższą ceną) .

 

Zapłata za przedmiot sprzedaży nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Sprzedającego nr 04 1020 3541 0000 5802 0316 8804 w terminie 7 dni od wystawienia faktury.

Sprzedający wyda Kupującemu przedmiot sprzedaży po dokonaniu przelewu  i uznaniu go na koncie Sprzedającego. Odbiór i transport przedmiotu sprzedaży leży  po stronie kupującego.

Przedmiot sprzedaży zostanie przekazany protokolarnie.

Składniki mienia będące przedmiotem przetargu tj. grzejniki, można obejrzeć w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, 
w dni robocze, w godz. 900 – 1400.
 Dodatkowych informacji udziela Pani Natalia Pałka , tel. 89 767 32 74 wew. 23; tel. kom.530 298 519.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Załączniki :

Nr 1 – wzór formularza ofertowego

Nr 2 – informacja RODO

 

Print Friendly, PDF & Email