ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

W miniony piątek 16 listopada 2018 r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przekazano oficjalnie sprzęt pożarniczy dla trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński tj. Rogóża, Runowa oraz Stryjkowa. Przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis w obecności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim bryg. Rafała Szymukowicza, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Lidzbarku Warmińskim Pawła Straszyńskiego oraz przedstawicieli jednostek OSP z terenu Gminy Lidzbark Warmiński.  Sprzęt o wartości 22 665,90 zł współfinansowany został ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W skład nowego wyposażenia wchodzą: dwa defibrylatory AED, 2 detektory wielogazowe (badające stężenia O2, CO, H2S oraz gazów wybuchowych), torba medyczna PSP R1 wraz z szynami typu Kramera oraz noszami typu deska, zestaw klocków i klinów do stabilizacji typu A, parawan ochronny z napisem „STRAŻ”, mata wielofunkcyjna, pilarka spalinowa.

Wójt Gminy podziękował Strażakom Ochotnikom za ich zaangażowanie. Podkreślił, że w kończącej kadencji udało się wyremontować wszystkie remizy strażackie na terenie gminy. Dodał również, że inwestujemy w sprzęt strażacki oraz sukcesywnie wymieniamy stary już wyeksploatowany na nowoczesny.

Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim bryg. Rafał Szymukowicz podziękował za zaproszenie na przekazanie sprzętu oraz życzył, aby druhowie ochotnicy jak najrzadziej musieli korzystać z nowego sprzętu.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen