ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Dzięki realizacji projektu Przebudowa odcinka drogi gminnej 117030N w miejscowości Morawa” mieszkańcy Morawy będą mieli zapewniony dogodniejszy dojazd do drogi krajowej nr 51 oraz do ośrodków miejskich. Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Do dofinansowania w ramach powyższego programu zakwalifikowało się 27 wniosków z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym nasz wniosek znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej. W chwili obecnej droga wykonana jest z płyt betonowych i przez wiele lat nie było środków finansowych na jej przebudowę.

Prace budowlane obejmować będą:

– roboty rozbiórkowe (nawierzchniowe),

– roboty ziemne -wykonanie niwelacji terenu,

– budowę nawierzchni infrastruktury drogowej,

– budowę oświetlenia autonomicznego,

– wykonanie oznakowania drogowego

Przebudowana droga będzie miała szerokość 5 m, ciąg pieszo-rowerowy biegnący wzdłuż drogi szerokość 2,0-2,5 m. Nawierzchnia utwardzonej drogi z masy bitumicznej wyniesie 11924 m². W ramach przebudowy wykonane zostaną nowe warstwy konstrukcji nawierzchni.

Całkowita wartość inwestycji to 2 499 765,58 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 999 812,46 zł, wkład własny gminy wyniesie 499 953,12 zł. Cała inwestycja zostanie ukończona jeszcze w 2018 roku.

– W zakresie inwestycyjnym przede wszystkim kładziemy nacisk na przebudowę dróg gminnych– podkreśla Wójt Gminy Fabian Andrukajtis. – Cieszy mnie fakt, że Gmina Lidzbark Warmiński nieustannie się rozwija, a co za tym idzie, poprawia się komfort życia mieszkańców. Modernizacja infrastruktury drogowej nie tylko przyczyni się do polepszenia warunków życia, ale i do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na drogach.

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen