ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Stowarzyszenie „Babki Zielarki” w okresie I-IV 2018 zrealizowało projekt pn. „Wykonanie pomostu pływającego na jeziorze Blanki” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniosła: 20 573,68 zł. Kwota dofinansowania: 19413,00 zł.

Celem realizacji projektu było stworzenie miejsca rekreacyjnego przyjaznego środowisku naturalnemu w miejscowości Blanki, na obszarze Gminy Lidzbark Warmiński poprzez montaż pomostu pływającego na jeziorze Blanki oraz zagospodarowaniu plaży poprzez ustawienie koszy do segregacji odpadów.

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

  • zakup i montaż pływającego pomostu na jeziorze Blanki oraz zakup i montaż na plaży 3 koszy do segregacji odpadów.

Operacja przeprowadzona została w miejscowości Blanki, działka ew. 176/41 oraz działka nr 202 -jezioro Blanki. Pomost o wymiarach: 2,4mx8m, o konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego, pływaki siatkobetonowe, wypełnione styropianem, pomost wyposażony w drabinkę kąpielową i knagę cumowniczą. Ponadto na plaży zostały zamontowane 3 kosze do segregacji odpadów (papier, szkło, plastik). Każdy z powyższych koszy został oznakowany tabliczką.

  • Praca wolontariacka: Na rzecz realizacji projektu zaangażowani zostali wolontariusze którzy w ramach projektu wykonali następujące prace: przygotowanie terenu plaży pod ustawienie koszy do segregacji odpadów, uprzątnięcie terenu, wykoszenie.

      Realizacja powyższej operacji przyczyniła się do ochrony środowiska naturalnego – dzięki ustawieniu koszy do segregacji odpadów na plastik, szkło, papier zapobiegnie to zanieczyszczaniu terenu działki nr 176/41, a także jeziora Blanki. Ponadto dzięki ustawieniu pomostu pływającego został wydzielony teren wokół pomostu gdzie cumować mogą łodzie i sprzęt wodny, przez co nie będzie niszczona i zaśmiecana strefa przybrzeżna.

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen