Projekt pn. „Centrum Edukacji Ekologicznej w Kłębowie”

Przedmiotem operacji było powstanie i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Kłębowie oraz przeprowadzenie bloku zajęć ekologicznych. W ramach wyposażenia zakupione zostało: robot do nauki programowania, akcesoria do robota, krzesła szkolne, stoliki jednoosobowe z regulacja wysokości, szafy, kompostownik plastikowy, wizualizer przenośny, zestaw odczynników i szkła laboratoryjnego, komputery stacjonarne, urządzenie wielofunkcyjne, głośniki do komputera zestaw, gry i puzzle ekologiczne.

Centrum jest miejscem edukacji ekologicznej uczniów szkoły podstawowej w Kłębowie oraz mieszkańców Kłębowa, profil edukacyjny nastawiony będzie na szerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych, propagowanie postaw proekologicznych, pogłębianie wiedzy o ochronie środowiska oraz sposobach ograniczania negatywnego wpływu  poprzez obserwacje w terenie, wycieczki, badania, warsztaty, doświadczenia. W ten sposób odbiorcy utworzonej oferty ekologicznej centrum zostaną uwrażliwieni na piękno przyrody oraz nauczą się racjonalnego korzystania z zasobów przyrody i radzenia sobie w sytuacji zagrożeń spowodowanych nadmiernym zanieczyszczeniem środowiska w okolicy zamieszkania. W ramach zadania przeprowadzono cykl zajęć ekologicznych o tematyce ochrony i dbania o środowisko naturalne w 2 grupach: klasy I-III, klasy IV-VI.

Celem realizacji projektu było zwiększenie wiedzy mieszkańców Kłębowa nt. ochrony środowiska i racjonalnego korzystania z zasobów przyrodniczych poprzez wyposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz przeprowadzenie zajęć ekologicznych.