Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż upłynął termin płatności I i II raty za zobowiązania podatkowe, tj.:

  • I rata za 2017 r. płatna do 15.03.2017 r.,
  • II rata za 2017 r. płatna do 15.05.2017 r.

Na nieopłacone w terminie raty zostaną wystawione upomnienia. Koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł zostaną pobrane w pierwszej kolejności z wpłaty regulującej zobowiązanie podatkowe.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY WIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- Program Rodzina 500+ na kolejny okres zasiłkowy, trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r. można składać w tutejszym organie od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Okres, na jaki zostało przyznane świadczenie wychowawcze wskazany jest w doręczonych Państwu decyzjach administracyjnych. Mieszkańcy, którzy nie posiadają prawa do świadczenia wychowawczego mogą wnioskować o nie na bieżąco.

Informacja telefoniczna nt. realizowanego programu „Rodzina 500 plus” w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu: 89 767 32 74 wew. 21, 22, 23 (Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych).

loga2

Grupa nieformalna „Aktywni i kreatywni” z Kochanówki przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Nasza Kochanówka” zakończyła realizację projektu pn. „Kochanówka” dofinansowanego ze środków programu mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie. 

Głównym celem projektu był wzrost wiedzy i umiejętności 15 mieszkańców wsi Kochanówka poprzez stworzenie pamiątki regionalnej charakterystycznej dla wsi w wyniku organizacji warsztatów rzeźbiarskich i warsztatów plastycznych w okresie VII-X 2016 r.

Działania przeprowadzone w ramach projektu:

1)  warsztaty rzeźbiarskie realizowane były w okresie VIII-IX 2016 r. w wymiarze 10 h dla 15 – osobowej grupy dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na świetlicy wiejskiej w Kochanówce. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z technikami i narzędziami pracy w drewnie oraz rozbudzenie wyobraźni przestrzennej. Podczas warsztatów uczestnicy zaprojektowali i wykonali własnoręcznie pracę w drewnie lipowym, która stanowi pamiątką lokalną wsi Kochanówka.

2) warsztaty plastyczne realizowane będą w okresie IX – X 2016 r. w wymiarze 10 h dla 15 – osobowej grupy dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na świetlicy wiejskiej w Kochanówce. Celem warsztatów było zapoznanie z procesem powstawania odlewów gipsowych, które stanowią atrakcyjną i kreatywną formę edukacji artystycznej dzieci, rozbudzają wyobraźnię, pozwalają rozwijać zdolności plastyczne, są również ciekawą formą spędzania wolnego czasu. Podczas warsztatów uczestnicy przygotowali i wykonali własnoręcznie odlew gipsowy, który stanowi pamiątką lokalną wsi Kochanówka. Odlewy gipsowe zostały wykonane w formach, które zostały przygotowane na podstawie wykonanych rzeźb pamiątek regionalnych. Dzięki temu uczestnicy warsztatów uczestniczyli w całym procesie „produkcji” pamiątki lokalnej wsi Kochanówka.

Kwota przyznanego dofinansowania: 2.500,00 zł.

 

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Licznik odwiedzin
  • 158545Odsłon razem:
  • 77Odsłon dzisiaj:
  • 2Aktualnie na stronie: