ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

loga2

Grupa nieformalna „Aktywni i kreatywni” z Kochanówki przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Nasza Kochanówka” zakończyła realizację projektu pn. „Kochanówka” dofinansowanego ze środków programu mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie. 

Głównym celem projektu był wzrost wiedzy i umiejętności 15 mieszkańców wsi Kochanówka poprzez stworzenie pamiątki regionalnej charakterystycznej dla wsi w wyniku organizacji warsztatów rzeźbiarskich i warsztatów plastycznych w okresie VII-X 2016 r.

Działania przeprowadzone w ramach projektu:

1)  warsztaty rzeźbiarskie realizowane były w okresie VIII-IX 2016 r. w wymiarze 10 h dla 15 – osobowej grupy dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na świetlicy wiejskiej w Kochanówce. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z technikami i narzędziami pracy w drewnie oraz rozbudzenie wyobraźni przestrzennej. Podczas warsztatów uczestnicy zaprojektowali i wykonali własnoręcznie pracę w drewnie lipowym, która stanowi pamiątką lokalną wsi Kochanówka.

2) warsztaty plastyczne realizowane będą w okresie IX – X 2016 r. w wymiarze 10 h dla 15 – osobowej grupy dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na świetlicy wiejskiej w Kochanówce. Celem warsztatów było zapoznanie z procesem powstawania odlewów gipsowych, które stanowią atrakcyjną i kreatywną formę edukacji artystycznej dzieci, rozbudzają wyobraźnię, pozwalają rozwijać zdolności plastyczne, są również ciekawą formą spędzania wolnego czasu. Podczas warsztatów uczestnicy przygotowali i wykonali własnoręcznie odlew gipsowy, który stanowi pamiątką lokalną wsi Kochanówka. Odlewy gipsowe zostały wykonane w formach, które zostały przygotowane na podstawie wykonanych rzeźb pamiątek regionalnych. Dzięki temu uczestnicy warsztatów uczestniczyli w całym procesie „produkcji” pamiątki lokalnej wsi Kochanówka.

Kwota przyznanego dofinansowania: 2.500,00 zł.

 

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen