ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Gmina Lidzbark Warmiński w okresie XII 2018-VI 2019 zrealizowała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

W ramach projektu przeprowadzono 16 szkoleń w Rogóżu, w Kraszewie i Ignalinie dla 163 mieszkańców gminy Lidzbark Warmiński. Tematyka szkoleń obejmowała: „Rodzic w internecie „ Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”. Szkolenia odbywały się w grupach 10-12 osobowych w liczbie 12 godzin, w blokach 3-dniowych, jednorazowo po 4 godziny.

Szkolenia prowadzili wykwalifikowani instruktorzy, przeszkoleni w tym zakresie. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał zestaw startowy w postaci: pendriva o poj. 32 GB, teczki i długopisu.

Szkolenia zostały dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Kwota udzielonego dofinansowania: 89 600,00zł.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen