Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż upłynął termin płatności I i II raty za zobowiązania podatkowe, tj.:

  • I rata za 2017 r. płatna do 15.03.2017 r.,
  • II rata za 2017 r. płatna do 15.05.2017 r.

Na nieopłacone w terminie raty zostaną wystawione upomnienia. Koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł zostaną pobrane w pierwszej kolejności z wpłaty regulującej zobowiązanie podatkowe.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY WIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- Program Rodzina 500+ na kolejny okres zasiłkowy, trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r. można składać w tutejszym organie od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Okres, na jaki zostało przyznane świadczenie wychowawcze wskazany jest w doręczonych Państwu decyzjach administracyjnych. Mieszkańcy, którzy nie posiadają prawa do świadczenia wychowawczego mogą wnioskować o nie na bieżąco.

Informacja telefoniczna nt. realizowanego programu „Rodzina 500 plus” w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu: 89 767 32 74 wew. 21, 22, 23 (Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych).

loga2

Grupa nieformalna „Nasze dzieci” z Blanek przy współpracy ze stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Lokalnych „Przestrzeń” zakończyła realizację projektu pn. „Iskierka” dofinansowanego ze środków mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie. 

Celem głównym projektu był rozwój wiedzy i ciekawości poznawania świata 15-osobowej grupy dzieci i młodzieży we wsi Blanki poprzez organizację warsztatów wykonywania świec woskowych oraz organizację wyjazdu w okresie VI-VIII 2016 r. Dzięki stworzeniu zorganizowanej oferty spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzież z terenu wsi miały okazję lepiej się poznać i wzmocnić relacje koleżeńskie. Ponadto dzięki wspólnej pracy podczas warsztatów nauczyły się ze sobą współpracować.

Działania projektowe:
a) spotkanie informacyjno-rekrutacyjne zorganizowane pod koniec czerwca 2016 r. w świetlicy wiejskiej. Na spotkaniu został omówiony projekt, realizowane działania oraz przeprowadzono rekrutację uczestników projektu. Ustalony został szczegółowy harmonogram prowadzonych warsztatów.

b) warsztaty wykonywania świec woskowych prowadzone były na świetlicy wiejskiej w Blankach w okresie lipiec-sierpień 2016, w liczbie 40 godzin. Podczas warsztatów uczestnicy projektu nabyli wiedzę na temat życia pszczół, wytwarzanych przez pszczoły produktów (miód, wosk, kit, pyłek) oraz samodzielnie wykonywali świece z wosku.

c) na zakończenie projektu po przeprowadzonych warsztatach wykonywania świec woskowych odbył się wyjazd integracyjny do kina w Olsztynie. Uczestnicy mieli zagwarantowany transport, bilety wstępu do kina oraz poczęstunek.

W realizację projektu włączonych było 4 partnerów: Gmina Lidzbark Warmiński, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku, Stowarzyszenie „Babki Zielarki”, Parafia Rzymskokatolicka p w. św. Michała Archanioła w Blankach.

Kwota przyznanego dofinansowanie: 2.600,00 zł.

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Licznik odwiedzin
  • 158545Odsłon razem:
  • 77Odsłon dzisiaj:
  • 1Aktualnie na stronie: