ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

loga2

Grupa nieformalna „Nasze dzieci” z Blanek przy współpracy ze stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Lokalnych „Przestrzeń” zakończyła realizację projektu pn. „Iskierka” dofinansowanego ze środków mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie. 

Celem głównym projektu był rozwój wiedzy i ciekawości poznawania świata 15-osobowej grupy dzieci i młodzieży we wsi Blanki poprzez organizację warsztatów wykonywania świec woskowych oraz organizację wyjazdu w okresie VI-VIII 2016 r. Dzięki stworzeniu zorganizowanej oferty spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzież z terenu wsi miały okazję lepiej się poznać i wzmocnić relacje koleżeńskie. Ponadto dzięki wspólnej pracy podczas warsztatów nauczyły się ze sobą współpracować.

Działania projektowe:
a) spotkanie informacyjno-rekrutacyjne zorganizowane pod koniec czerwca 2016 r. w świetlicy wiejskiej. Na spotkaniu został omówiony projekt, realizowane działania oraz przeprowadzono rekrutację uczestników projektu. Ustalony został szczegółowy harmonogram prowadzonych warsztatów.

b) warsztaty wykonywania świec woskowych prowadzone były na świetlicy wiejskiej w Blankach w okresie lipiec-sierpień 2016, w liczbie 40 godzin. Podczas warsztatów uczestnicy projektu nabyli wiedzę na temat życia pszczół, wytwarzanych przez pszczoły produktów (miód, wosk, kit, pyłek) oraz samodzielnie wykonywali świece z wosku.

c) na zakończenie projektu po przeprowadzonych warsztatach wykonywania świec woskowych odbył się wyjazd integracyjny do kina w Olsztynie. Uczestnicy mieli zagwarantowany transport, bilety wstępu do kina oraz poczęstunek.

W realizację projektu włączonych było 4 partnerów: Gmina Lidzbark Warmiński, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku, Stowarzyszenie „Babki Zielarki”, Parafia Rzymskokatolicka p w. św. Michała Archanioła w Blankach.

Kwota przyznanego dofinansowanie: 2.600,00 zł.

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen