Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż upłynął termin płatności I i II raty za zobowiązania podatkowe, tj.:

  • I rata za 2017 r. płatna do 15.03.2017 r.,
  • II rata za 2017 r. płatna do 15.05.2017 r.

Na nieopłacone w terminie raty zostaną wystawione upomnienia. Koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł zostaną pobrane w pierwszej kolejności z wpłaty regulującej zobowiązanie podatkowe.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY WIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- Program Rodzina 500+ na kolejny okres zasiłkowy, trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r. można składać w tutejszym organie od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Okres, na jaki zostało przyznane świadczenie wychowawcze wskazany jest w doręczonych Państwu decyzjach administracyjnych. Mieszkańcy, którzy nie posiadają prawa do świadczenia wychowawczego mogą wnioskować o nie na bieżąco.

Informacja telefoniczna nt. realizowanego programu „Rodzina 500 plus” w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu: 89 767 32 74 wew. 21, 22, 23 (Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych).

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „Przestrzeń” z siedzibą w Blankach, w okresie od 01.06.2016 do 31.12.2016 zrealizowało projekt pn. „Akademia odkrywców kultury”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach zadania publicznego z zakresu: dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie: Kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Celem głównym projektu był wzrost kompetencji kulturalnych i społecznych międzypokoleniowej grupy 20-tu mieszkańców wsi Blanki z terenu gminy Lidzbark Warmiński poprzez organizację cyklu warsztatów twórczych oraz wyjazdów w okresie VI-XII 2016 r. Grupę odbiorców realizowanego projektu stanowiły dzieci, młodzież, osoby dorosłe i osoby starsze, mieszkańcy wsi Blanki.

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty: plastyczne, muzyczno-teatralne, kukiełkarskie. Odbyły się wyjazdy do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Teatru Lalek w Olsztynie, Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Uroczyste zakończenie projektu odbyło się w dniu 21 grudnia 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Bpa gen. Broni Tadeusza Płoskiego w Kłębowie. Przybyłym na spotkanie uczestnikom jak i osobom zaproszonym zaprezentowane zostało realizowane w ciągu całego okresu zadanie, zdobyte przez uczestników umiejętności, odbyła się premiera przedstawienia muzyczno-teatralnego pt. „Calineczka”.

Partnerami projektu byli: Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku, Publiczna Szkole Podstawowej im. Ks. Bpa gen. Broni Tadeusza Płoskiego w Kłębowie, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Michała Archanioła w Blankach, Firma Mariusz Grzelak Transport Osobowy Bus Travel.

 

 

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Licznik odwiedzin
  • 158545Odsłon razem:
  • 77Odsłon dzisiaj:
  • 1Aktualnie na stronie: