ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „Przestrzeń” z siedzibą w Blankach, w okresie od 01.06.2016 do 31.12.2016 zrealizowało projekt pn. „Akademia odkrywców kultury”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach zadania publicznego z zakresu: dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie: Kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Celem głównym projektu był wzrost kompetencji kulturalnych i społecznych międzypokoleniowej grupy 20-tu mieszkańców wsi Blanki z terenu gminy Lidzbark Warmiński poprzez organizację cyklu warsztatów twórczych oraz wyjazdów w okresie VI-XII 2016 r. Grupę odbiorców realizowanego projektu stanowiły dzieci, młodzież, osoby dorosłe i osoby starsze, mieszkańcy wsi Blanki.

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty: plastyczne, muzyczno-teatralne, kukiełkarskie. Odbyły się wyjazdy do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Teatru Lalek w Olsztynie, Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Uroczyste zakończenie projektu odbyło się w dniu 21 grudnia 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Bpa gen. Broni Tadeusza Płoskiego w Kłębowie. Przybyłym na spotkanie uczestnikom jak i osobom zaproszonym zaprezentowane zostało realizowane w ciągu całego okresu zadanie, zdobyte przez uczestników umiejętności, odbyła się premiera przedstawienia muzyczno-teatralnego pt. „Calineczka”.

Partnerami projektu byli: Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku, Publiczna Szkole Podstawowej im. Ks. Bpa gen. Broni Tadeusza Płoskiego w Kłębowie, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Michała Archanioła w Blankach, Firma Mariusz Grzelak Transport Osobowy Bus Travel.

 

 

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen