logotypy

Gmina Lidzbark Warmiński złożyła 5 wniosków i otrzymała dofinansowanie na realizację w 2023 r. wszystkich zaplanowanych wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 28 599,16 zł
Wkład własny finansowy zapewniony przez wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyły w wycieczce stanowi: 14 416,22 zł
Wartość całkowita: 43 015,38 zł

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych w szkołach. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.

Dofinansowanie do wycieczek otrzymała:
Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Kraszewie:
– klasy I-III (jednodniowa wycieczka do Olsztyna) – 4 200,80 zł
– klasy IV-VIII (jednodniowa wycieczka do Fromborka) – 4 398,36 zł
– klasy IV-VIII (jednodniowa wycieczka do Gdańska) – 5 000,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżu:
– klasy I-III (jednodniowa wycieczka do Olsztyna i Olsztynka) – 5 000,00 zł
– klasy IV-VIII (dwudniowa wycieczka do Torunia) – 10 000,00 zł

dofinansowanie Poznaj Polskę

Print Friendly, PDF & Email