Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż upłynął termin płatności I i II raty za zobowiązania podatkowe, tj.:

  • I rata za 2017 r. płatna do 15.03.2017 r.,
  • II rata za 2017 r. płatna do 15.05.2017 r.

Na nieopłacone w terminie raty zostaną wystawione upomnienia. Koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł zostaną pobrane w pierwszej kolejności z wpłaty regulującej zobowiązanie podatkowe.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY WIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- Program Rodzina 500+ na kolejny okres zasiłkowy, trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r. można składać w tutejszym organie od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Okres, na jaki zostało przyznane świadczenie wychowawcze wskazany jest w doręczonych Państwu decyzjach administracyjnych. Mieszkańcy, którzy nie posiadają prawa do świadczenia wychowawczego mogą wnioskować o nie na bieżąco.

Informacja telefoniczna nt. realizowanego programu „Rodzina 500 plus” w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu: 89 767 32 74 wew. 21, 22, 23 (Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych).

W dniu 4 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Na terenie Gminy Lidzbark Warmiński realizowane będą kolejne projekty, dzięki którym nasze małe miejscowości poprawią swoją estetykę oraz zaspokoją potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców.

Pierwszy projekt realizowany będzie w miejscowości Świętnik. Umowę na realizację projektu podpisał Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis. W ramach projektu wykonany zostanie:
– plac zabaw z wyposażeniem w: piaskownice, karuzelę krzyżową, huśtawkę podwójną, zestaw zabawowy, ławki, tablicę informacyjną, tablicę do rysowania;
– siłownia zewnętrzna, w skład w której wejdą urządzenia takie jak: biegacz, orbitek i wioślarz.
Ponadto  zostanie postawiona drewniana altana i wykonane będzie ogrodzenie z siatki. Kwota dofinansowania projektu to 39 623,00 zł. Termin realizacji projektu do X 2017 r.

Drugi projekt realizowany będzie w miejscowości Stryjkowo. Umowę na realizację projektu podpisała Ochotnicza Straż Pożarna w Stryjkowie w osobach: Marka Ślesickiego Prezesa OSP Stryjkowo oraz Agnieszki Korosteńskiej – Skarbnik OSP Stryjkowo. W ramach projektu wykonany zostanie:
– plac zabaw z wyposażeniem w: huśtawkę podwójną, trójkąt sprawnościowy, pomost z belką i dwoma trapami, słup z koszem do gry w koszykówkę;
– siłownia zewnętrzna, w skład w której wejdą urządzenia takie jak: wioślarz – pylon – prasa nożna, biegacz – pylon – orbitrek, wyciąg górny – pylon -wyciskanie siedzące i rowerek.
Ponadto zostanie zamontowana tablica informacyjna oraz kosz do segregacji odpadów. Kwota dofinansowania projektu to 45 133,00 zł. Termin realizacji: do X 2017r.

Głównym celem tych działań jest troska o zapewnienie należytych warunków do aktywnego wypoczynku dla całych rodzin oraz przyczynienie się do poprawy jakości zdrowia i życia mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzieży.

 

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Licznik odwiedzin
  • 158545Odsłon razem:
  • 77Odsłon dzisiaj:
  • 2Aktualnie na stronie: