ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

4 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim zostało podpisane porozumienie w sprawie włączenia jednostki OSP Runowo do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Lidzbark Warmiński  Fabian Andrukajtis, Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim bryg. Rafał Szymukowicz, Zarząd OSP

w Runowie w osobach: Prezesa druha Zbigniewa Orodzińskiego i Naczelnika Krzysztofa Szrama oraz Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Paweł Straszyński.Po podpisaniu porozumienia, zostanie złożony wniosek do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w celu rozpatrzenia i włączenia jednostki OSP w Runowie do KSRG. Włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Runowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zarówno gminy jak i powiatu lidzbarskiego oraz pozwoli na dalszy rozwój jednostki. Jednostka spełnia niezbędne wymagania do włączenia do systemu tj. odpowiednią liczbę członków, posiadających niezbędne wyszkolenie, wyposażenie w umundurowanie i sprzęt ratowniczy, samochód pożarniczy, środki łączności i alarmowania oraz dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi.To wspaniała wiadomość dla całego  społeczeństwa naszej gminy. Dzięki tej umowie znacznie  wzrasta bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Cieszę się, że w obecnej kadencji udało się wyremontować wszystkie budynki OSP na terenie naszej gminy tzn. w Stryjkowie, Runowie i Rogóżu. Dzięki temu możemy iść o krok dalej. Dowodem na to jest podpisanie porozumienia- podkreśla Wójt Gminy Fabian Andrukajtis.

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen