ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Zdrowie i bezpieczeństwo Gminy Lidzbark Warmiński jest sprawą priorytetową. Dzięki modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej mieszkańcy Gminy Lidzbark Warmiński będą mogli liczyć na niezawodny system dostawy wody. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i składać się będzie z trzech etapów:

 

  • Część I – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś Wielka i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Kraszewo
  • Część II – budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Redy Osada
  • Część III – Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Kraszewo, Morawa, Runowo, Babiak

 

Na wykonanie robót ogłoszono trzy przetargi. Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu braku ofert. Podczas drugiego etapu wyłoniono wykonawcę tylko na pierwszą część. Dwie pozostałe części zostały unieważnione, gdyż kwota przeznaczona przez zamawiającego była mniejsza od kwot w złożonych ofertach. Wykonawcą pierwszej części zostało Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL” Olsztyn w Dywitach. Umowa z przedsiębiorstwem została podpisana 3 listopada na wartość 433497,84zł. W trzecim przetargu wyłoniono wykonawcę na dwie pozostałe części. Zostało nim Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak. Umowę na wykonanie robót Wójt Gminy Lidzbark Warmiński, Pan Fabian Andrukajtis podpisał 15 grudnia 2017r. Wartość drugiego etapu wynosi 807 904,97zł, a trzeciego 2 969 187,80 zł.

Całkowita wartość inwestycji to 4 21059,61zł, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniesie 1 533 334,00 zł.

– Dobrej jakości woda to priorytet w naszej gminie – podkreśla Wójt Gminy Fabian Andrukajtis. –  – Cieszy mnie fakt, że Gmina Lidzbark Warmiński nieustannie się rozwija, a co za tym idzie, poprawia się komfort życia mieszkańców. Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej nie tylko przyczyni się do polepszenia warunków życia, ale i do prowadzenia działalności gospodarczej.

Poprzez powyższe inwestycje pragniemy zwiększyć bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy i podnieść jakość ich życia.

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen