Lidzbark Warmiński 28.07.2022r.

OŚN.6840.9.2022.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Rogóż.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 359/24 o pow. 0,3312 ha.

Działka o regularnym kształcie. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka jest niezabudowana, miejscowo zakrzewiona, nieogrodzona, porośnięta trawą. Działka nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.

Księga wieczysta  OL1L/00016976/7.

 

Cena wywoławcza 35.000,00 zł. Wadium 3.500,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się 1 września 2022r. o godz. 1230 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 29 sierpnia 2022r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

 

Print Friendly, PDF & Email