ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Dnia 4 września do Szkoły Podstawowej w miejscowości Kraszewo przyjechała młodzież niemiecka z miejscowości Rhede, z Klubu Sportowego Spiel und Sport Rhede( EMS) e. v. w wieku od 11 do 13 r ż., w ramach współpracy miedzy gminami. Jest to pierwsza wymiana sportowa dzieci.W dniach  5 i 6  września odbył się  międzynarodowy turniej organizowany przez LUKS ,,Karol’’ Kraszewo- pod patronatem Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Fabiana Andrukajtis na stadionie im. Henryka Wobalisa w Lidzbarku Warmińskim. W rozgrywkach wzięły  udział 4 drużyny: LUKS Karol Kraszewo, MKS Polonia Lidzbark Warmiński, AP PROGRES Lidzbark Warmiński,a także drużyna z Niemiec z partnerskiego miasta Rhede. Dziękuję serdecznie Pani Prezes LUKS ,,Karol’’ Iwonie Miecznikowskiej oraz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraszewie, będącej jednocześnie v-ce Prezesem Klubu, Beacie Domareckiej, za sprawną organizację i przygotowanie tego wydarzenia. Dzięki takim inicjatywom wzajemnie się poznajemy i rozwijamy współpracę na zasadzie równości i zaufania. Wymieniamy doświadczenia, pogłębiamy wzajemne kontakty mieszkańców naszych Gmin. Prezentujemy dorobek kulturowy obu regionów w takich dziedzinach jak: sport, gospodarka , kultura, turystyka i zachowanie tradycji. Nasze regiony są związane ze sobą poprzez bardzo duże podobieństwo. Są to regiony rolnicze.

Cieszę się bardzo, że mamy tak wspaniałych partnerów, a są nimi przede wszystkim młodzi ludzie, którzy są nasza przyszłością. Takie spotkania przynoszą wiele korzyści dla obydwu stron. Uczniowie zdobywają ważną w dzisiejszym świecie wiedzę, budują postawę otwartości i odpowiedzialności.Wymiana uczniów to także nauczanie języków obcych i kształtowanie postawy poszanowania innej kultury i tradycji. Wymieniajmy się doświadczeniami,   poznawajmy się, wspierajmy. Twórzmy dobry wizerunek naszych regionów – podkreśla Wójt Gminy Fabian Andrukajtis.

 

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen