ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Lidzbark Warmiński w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018

OGŁOSZENIE –  POBIERZ

Załączniki:

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA OFERTY – POBIERZ

SPRAWOZDANIE – POBIERZ

WZÓR OFERTY –  POBIERZ

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen