ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

W piątek 27 kwietnia 2018r. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Pan Fabian Andrukajtis uczestniczył w otwarciu nowo utworzonego placu zabaw w Kraszewie. To kolejna wspaniała inwestycja w naszej Gminie dzięki pracy i zaangażowaniu Stowarzyszenia „Kraszewo – Wieś Naszych Marzeń”, z panem prezesem Andrzejem Smukowskim na czele. Realizacja projektu pod nazwą „Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kraszewo poprzez wykonanie placu zabaw” została w 100% dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita kwota projektu wynosiła 50 274,00zł. Celem projektu było pobudzenie aktywności mieszkańców wsi Kraszewo oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności. W swoim przemówieniu Wójt podkreślił, że plac zabaw będzie wspaniałym miejscem, które pozwoli rozwijać sprawności ruchowe i intelektualne dzieci nie tylko mieszkające w Kraszewie, ale i innych, uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kraszewie. Na zakończenie Wójt podziękował członkom Stowarzyszenia za tak wspaniałe przedsięwzięcie i życzył dalszych sukcesów, a dzieci zachęcał do aktywnego spędzania czasu na placu zabaw.

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen