W czwartek, 17 marca 2022 r. na terenie strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Runowie odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes Benz Atego 1326 AF. Wóz, który przekazany został jednostce w Runowie uprzednio służył Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim.

W uroczystości udział wzięli:
– Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki,
– Andrzej Pęziński Kierownik Biura ds. Obronnych i Porządku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego, który reprezentował Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
– Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński,
– Starosta Lidzbarski Jan Harhaj,
– Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim st. bryg. Rafał Szymukowicz,
– Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim mł. insp. Przemysław Polechoński,
– Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis – gospodarz uroczystości,
– Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski,
– Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel,
– Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur,
– Wójt Gminy Kiwity Wiesław Tkaczuk,
– Przewodniczący Rady Gminy Lidzbark Warmiński Marek Werbicki
– Prezes Związku Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Lidzbarku Warmińskim Damian Kardymowicz,
– Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Lidzbarku Warmińskim Paweł Straszyński,
– Ks. Sławomir Wiśniewski Proboszcz Parafii pw. Św. Augustyna i Św. Anny w Babiaku,
– przedstawiciele Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Orneta, Górowa Iławeckiego oraz Wichrowa, a także delegacje z Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych i mieszkańcy wsi Runowo.

Wydarzenie rozpoczęło się odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego oraz podniesieniem flagi państwowej. Kulminacyjnym punktem uroczystości było oficjalne wręczenie kluczyków przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego, Starostę Jana Harhaja, Komendanta Powiatowego st. bryg. Rafała Szymukowicza i Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Fabiana Andrukajtis oraz poświęcenie samochodu strażackiego przez Księdza Sławomira Wiśniewskiego proboszcza tutejszej parafii.

Wójt Gminy Fabian Andrukajtis pogratulował druhom z OSP Runowo nowego samochodu strażackiego, a także podziękował Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu Arturowi Chojeckiemu oraz Warmińsko – Mazurskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Tomaszowi Komoszyńskiemu za możliwość unowocześniania jednostek OSP, w tym wsparcia pozyskania nowego samochodu strażackiego dla OSP Runowo. Jak podkreślił Wójt Gminy wspólne działania przyczyniają się do rozwoju jednostek, a niesiona pomoc mieszkańcom gminy jest bardziej skuteczna.

Głos zabrali również pozostali zaproszeni goście podkreślając rangę wydarzenia i życząc strażakom, aby efektywnie nieśli pomoc i bezpiecznie wracali z akcji do domów.

Jednostka OSP w Runowie, w której funkcjonuje 20 wyszkolonych strażaków jest włączona do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. W ubiegłym roku miała 70 wyjazdów do różnych zdarzeń. Samochód ratowniczo-gaśniczy z całą pewnością przyczyni się do usprawnienia pracy druhom i zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy Lidzbark Warmiński oraz całego powiatu lidzbarskiego.

Print Friendly, PDF & Email