We wtorek, 08.02.2022 r. w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim doszło do spotkania Wójta Gminy, Fabiana Andrukajtisa, z członkami 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie, reprezentowanego przez dowódcę batalionu, ppłk. Bogumiła Krupińskiego. Podczas spotkania omówione zostały formy i zakres przyszłej współpracy, obejmującej m.in. organizowanie wspólnych szkoleń, podejmowanie działań z obszaru obronności i bezpieczeństwa, wymianę informacji o możliwościach wystąpienia sytuacji kryzysowych, czy też doświadczeń uzyskanych w zakresie wykonywania czynności służbowych. Podpisana została notatka uzgodnień, zawierająca szczegółowe warunki współpracy pomiędzy Wójtem Gminy Lidzbark Warmiński, a 43 Batalionem Lekkiej Piechoty w Braniewie.  Tego typu współpraca usprawni system reagowania w sytuacjach kryzysowych i podniesie poziom bezpieczeństwa na terenie Gminy.

Print Friendly, PDF & Email