ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

Lidzbark Warmiński, 08.01.2020r.

OŚN.6332.1.2020.JK

 

Ogłoszenie

 w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk na terenie gminy Lidzbark Warmiński na rok 2020 oraz składania uwag i propozycji do projektu uchwały.

  

  1. Przedmiotem ogłoszenia jest projekt uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lidzbark Warmiński.
  2. Uwagi do projektu uchwały oraz propozycje zmian należy składać w formie pisemnej do dnia 07.02.2020 roku na adres:

  • Urząd Gminy Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
  • e-mail: gminalidzbark@pnet.pl .
  • lub w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński pokój nr 30 (sekretariat).

W tytule wiadomości lub na kopercie proszę wpisać „Wykaz kąpielisk”.

  1. Podanie do publicznej wiadomości wyznacza się na dzień 13.01.2020 roku a zakończenia wyłożenia wyznacza się na dzień 05.02.2020 roku.

Projekt uchwały opublikowany został również na stronie internetowej gminy Lidzbark Warmiński dostępnej pod adresem www.gminalidzbark.com oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

Załącznik do ogłoszenia

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen