Lidzbark Warmiński 07.06.2023r.
OŚN.6840.37.2023.KJ

WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Markajmy.

Działka nr 186/45 o pow. 0,1149 ha położona w obrębie Markajmy, zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni zabudowy 157m2. Kształt działki jest korzystny, zbliżony do trapezu. Działka jest nieogrodzona, ma dostęp do drogi publicznej od strony północnej, południowej i wschodniej, dojazd dobry, drogą o nawierzchni z trylinki. Działka uzbrojona jest w instalację elektryczną, kanalizacyjną, telekomunikacyjną, gazową i wodną. Budynek został wybudowany w 1973r., w technologii tradycyjnej murowanej, okna w budynku są drewniane, drzwi zewnętrzne drewniane i stalowe, drzwi wewnętrzne drewniane i z płyty. Dach jednospadowy, o konstrukcji z płyt żelbetowych prefabrykowanych, pokryty papą. W budynku jest instalacja elektryczna, wodna, centralnego ogrzewania (grzejniki stalowe i żeliwne), gazowa i kanalizacyjna. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest piecem gazowym oraz piecem na paliwo stałe. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 124,99 m2 i składają się na nią: 3 pomieszczenia warsztatowe, 2 pomieszczenia socjalne, 2 korytarze, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, magazyn. Wysokość pomieszczeń wynosi od 3,10 do 3,30 m. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński uchwalonego uchwałą nr IX/68/2019 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 sierpnia 2019 r. działka gruntu o nr ewidencyjnym 186/45 położona w obrębie Markajmy oznaczona jest symbolem MN/U14 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej.
Księga wieczysta OL1L/00019510/4

Cena wywoławcza 350.000,00 zł + VAT. Wadium 35.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 13 lipca 2023r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 10 lipca 2023r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37

Markajmy 186_45

Print Friendly, PDF & Email