Lidzbark Warmiński 27.06.2024r.
OŚN.6840.12.2024.KJ

 

WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
położonego w obrębie Wielochowo.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się na poddaszu w budynku nr 16 położonym na działce oznaczonej nr 34/8 o pow. 0,1535 ha w obrębie Wielochowo. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 35,9m2, na co składa się pokój, kuchnia, łazienka i przedpokój. Do mieszkania przynależy poddasze o powierzchni użytkowej 10,5m2.  Ściany i stropy lokalu mieszkalnego otynkowane tynkiem wapiennym. Podłogi drewniane, ogrzewanie pomieszczenia stanowi piec kaflowy. Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną oraz wodociągową, kanalizacyjną lokalną. Ogrzewanie tradycyjne – piec kaflowy. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 1921/10000.

Księga wieczysta OL1L/00020319/5 .

Cena wywoławcza 40.000,00 zł. Wadium 4.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 31 lipca 2024r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 26 lipca 2024r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

Wielochowo 3

Print Friendly, PDF & Email