Lidzbark Warmiński 06.10.2022r.
OŚN.6840.5.2021.KJ
WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kraszewo.

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 167/4 o pow. 0,1452 ha.
Działka o regularnym kształcie. Ukształtowanie terenu dość płaskie. Posiada dogodne warunki do zagospodarowania i użytkowania jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni gruntowej dobrze utrzymanej. Działka posiada bezpośredni dostęp do sieci wodociągowej, znajduje się w niewielkiej odległości od sieci elektrycznej.
Księga wieczysta OL1L/00028554/0.

Cena wywoławcza 40.000,00 zł + VAT. Wadium 4.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 10 listopada 2022r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.
Poprzednie przetargi: 14.07.2022r., 01.09.2022r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 7 listopada 2022r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

działka kraszewo

Print Friendly, PDF & Email