ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 27.03.2018r. rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej z dnia 26.03.2018r.– ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018, poz.450) i przyznał dotację:

Zadanie: wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, termin realizacji do końca 2018r. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2018- 5.500,00 zł.

Na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta:

  1. Stowarzyszenie „Razem w Kłębowie” na realizację zadania pn. „Centrum Edukacji Ekologicznej w Kłębowie” – kwota dotacji: 5.149,43 zł.

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen