ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 22.03.2018 r. rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej z dnia 21.03.2018 r.– ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018, poz.450) i przyznał dotację:

Zadanie: kultura, tradycja, edukacja, termin realizacji do końca 2018 r. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2018- 3.500,00 zł.

Na w/w zadanie wpłynęły 2 oferty:

  1. Stowarzyszenie „Razem dla Łaniewa” na realizację zadania pn. „V Festiwal Pieczonego Kartofla z konkursem kulinarnym w tle” – kwota dotacji: 2.500,00 zł.
  2. „Klub Biegacza Wartko” na realizację zadania pn. „Znam zabytki mojej gminy!” – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej gminy Lidzbark Warmiński dla dzieci” – kwota dotacji 1.000,00 zł.
image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen