ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 12.03.2018 r. rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej z dnia 08.03.2018 r.– ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018, poz.450) i przyznał dotację:

Zadanie: kultura fizyczna i sport, termin realizacji do końca 2018 r. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2018- 12.000,00 zł.

Na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta:

  1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Karol” przy SP Kraszewo na realizację zadania pn. „Wyłącz komputer – chodź na trening” – kwota dotacji: 12.000,00 zł.
Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen