ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 19.02.2018 r. rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej z dnia 16.02.2018 r.– ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016, poz.1817 z późn. zm.) i przyznał dotację:

Zadanie: pomoc społeczna, termin realizacji do końca 2018 r. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2018- 8.000,00 zł.

Na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta:

  1. Chrześcijańska Służba Charytatywna oddział Warmińsko-Mazurski na realizację zadania pn. „Prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych mieszkańców gminy” – kwota dotacji: 7.996,00 zł.

 

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen