ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 25.02.2020 r. rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej z dnia 24.02.2020 r.– ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019, poz.688 ze zm.) i przyznał dotację:

Zadanie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, termin realizacji do końca 2020r. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2020- 12.000,00 zł.

Na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta:

  1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Karol” przy SP Kraszewo na realizację zadania pn. „Sport dla wszystkich i środowiska” – kwota dotacji: 12.000,00 zł.

 

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen